Bakit buhay ang wika

Participating in this activity violates Republic Act No.

Bakit buhay ang wika

Matagal na ito pero maaaring magbigay pa rin ito ng ideya ukol sa aking mga unang taon at kabataan hanggang at kung bakit ako nagkaganito: Ito ang nagdurugtong sa atin sa ating ina noong tayo ay nasa sinapupunan pa lamang.

Lino Dizon, sa mga Kapampangan, pinaniniwalaan na kung maingatan ang pusod matapos ang kapanganakan ng isang bata at ilagay ito sa isang mataas na lugar sa tahanan, magiging BIBO ang bata sa kanyang paglaki. Noong una akong kumita ng liwanag nuong Ika ng Enerobisperas ng kapistahan sa aking sinilangan, ang bayan ng Tarlak, binalot ng aking mga mararangal na magulang na sina Charles Chua at Vilma Briones ang aking pusod sa isang edisyon ng pahayagan noong araw na iyon at isinabit sa kisame ng aming kwarto.

Nais kong maniwala na may kaugnayan ang pagkakaingat ng aking pusod at ang pagkakabalot nito sa pahayagan sa aking pagkakahilig sa bayan at kasaysayan, at sa masigasig na paglalahad nito.

Salit-Salitang Salita

Wika nga ng historyador na si Gregorio F. Ang makasaysayang tagpong ito sa buhay ng ating bansa ay malamang sa malamang, tumatak sa aking murang isipan.

Maaring ito ang naging dulot ng pinakaunang alaala ng aking pagkabata. Iyon ay noong pagdiriwang ng aking unang taong kaarawan. Wala akong nagawa kundi umiyak ng umiyak.

Marahil, nais ko pang makisalamuha sa aking mga bisita. Sa aking paglaki, unti-unti nang lumago ang mga saligan ng aking mga hilig, interes, personalidad at paniniwala. Malaking impluwensya ang aking ina, sapagkat siya ang aking naging huwaran ng pagmamahal.

Ang pag-aarugang ito ang naglayo sa amin sa maraming katarantaduhan na dinaranas ng maraming mga kabataan ngayon. Malaki ring impluwensya ang aking ama, sapagkat siya ang aking naging huwaran ng tatag at dedikasyon. Siya ang nagtaguyod ng aming pamilya sa kabila ng mga krisis na hinarap ng ating bayan sa paglipas ng panahon.

Hindi siya nagsasawang maging mabuting tagapagbigay ng aming mga pangangailangan, maging hanggang sa kasalukuyan. Ang kanyang mga pasya ay puno ng karunungan kaya patuloy namin siyang minamahal at ginagalang. Malaking impluwensya rin sa akin ang aking lola na isang butihing guro, si Bb.

Bilang unang apo, sinasabi niyang ako ang kanyang paborito. Sa maraming pagkakataon, noong bata pa ako, dinadala niya ako sa kanyang paaralan sa San Juan de Mata, Tarlac. Ako ang saling pusa sa klase na minsan pupunta sa harapan ng blackboard upang kunwari ay magturo sa mga bata.

Malaking impluwensya rin ang magulang ng aking ina na sina Jesus at Leonora Briones, sampu ng aking mga tiyuhin, tiyahin at pinsan sa aking ama at ina.

DepEd ALS (Essay Samples & Tutorials)

Sapagkat todo suporta sila sa akin sa lahat ng pagkakataon. Masasabing dahil sa pagmamahal na nakapalibot sa akin, sa pangkalahatan, nagkaroon ako ng isang masayang kamusmusan. Ayon sa aking mga magulang, nang ako ay isilang, napansing kakaiba ang laki ng aking ulo. Nasabi ng doktor na may posibilidad na ako ay mamatay bago ako tumuntong ng limang taong gulang.

Ngunit kung malalampasan ko ang edad na ito, garantisado na ang paglaki ko ng normal. Dahil dito, maraming Biyernes akong dinala ng aking namamanatang ina sa aming katedral, suot ang maliit na damit ng Nazareno.

Tila dininig ng Panginoon ang pananampalataya ng aking mga magulang. Sa katunayan, humihingi ako ng mga ganitong mga bagay sa bawat bahay na aking bisitahin.

Mayroon pa ngang mga naniniwalang ako ay isang pinagpalang bata na nakagagaling pa ng mga simpleng sakit. Mayroon namang iba na ang tingin sa akin ay isang batang nakawala sa Mental Hospital dahil makikita akong naglalakad sa kalsada na may dala-dalang santo, at kung mahal na araw, nagbubuhat at nagpapatali sa krus suot ang aking pulang damit ng Nazareno.

Masasabing kakaiba ako noong bata ako, tanga pa nga siguro. Noong maliit pa ako, aksidenteng naipasok ko ang isang mani sa butas ng aking ilong. Ayon sa aking mga magulang, ilang araw rin nilang pinagtatakhan kung bakit lagi kong kinakalikot ang butas ng aking ilong na tila may tinatanggal.

Laking pagkabigla nila nang makitang nagkakaroon na ng ugat ang mani sa aking ilong. Dinala ako sa ospital kung saan nagkaroon ng isang operasyon upang matanggal ang mani. Sa may bahaging pababa ng GSIS, bigla niyang binilisan ang takbo.

Nang bilisan ng aking ama ang takbo ng kabayo habang ako ay nakaangkas, ako ay bumitaw at nahulog, muntik pang mauntog sa isang pinagputulang puno ng niyog.

Noong ako ay lumalaki bago ako makapag-aral, madalas kaming magbakasyon sa Baesa, Lungsod Quezon, sa bahay ng aking tiyahing si Edna Apondar. Nakikita ko ang ginagawang pagbababa ng mga tindero sa Camachile habang tumatakbo ang mga bus. Sa harapan ng aming bahay, nabigla ang aking ama na may kumalso sa gulong.Kung sa wika ay nababanaag natin ang pagiging malikhain ng Pilipino, ganito rin ang ating pagiging malikhain sa ibang larangan o paglinang ng iba't ibang bahagi ng ating ang-araw-araw na buhay.

Bakit buhay ang wika

Basahin at unawain ang akda niya na “Ang kapangyarihan ng Wika. II. Ang Wika ay Kapangyarihan” 3.

Bakit buhay ang wika

Ito ay nararapat na may angkop na simula. Panimulang Gawain: Magtala sa isang papel ng mga pangungusap ng mga dahilan ng inyong pagmamahal sa bayan. Mar 19,  · The only two good things that this book has are: its nice catchy youngish title and the art on its cover.

Well, that Tagalog part of the title, Bakit Hindi Pa Sakupin ng mga Alien ang Daigdig sa means "Why Don't the Aliens Invade the World in " Very hip/5(). Jun 19,  · Ano ang kahalagahan ng wika? Narito ang ilang kahalagahan nito! Bakit nagbabasa ang tao? Ayon sa isang Ingles na manunulat na si Francis Bacon, ang pagbabasa ay nakapagbubuo ng isang indibidwal.

Ibig sabihin nito ay sa pamamagitan ng pagbabasa matatamo ng isang indibidwal ang iba t ibang kaalaman at abilidad na maaari niyang magamit sa kanyang buhay.

Ihasik at palaganapin ang wikang bansa upang makapagtamasa ng magandang buhay at iyon at makikitang kasamang sisibol at yayabong sa ikintal sa kanilang pahat na isip ang kaalamang sinalik wika.

Ito ang dahilan kung bakit ang sariling wikang lengguwaKeng abot ng kanilang kakayahan tulad sa panlahat ay pinili ng mga makabagong lipunan na.

Ano ang kahalagahan ng Panitikan? | Yahoo Answers